Pepřový spray, jaké jsou typy

peprovy_spray.jpg
Pepřový sprej se často používá jako obranný prostředek při osobní sebeobraně (i proti agresivním psům a divokým zvířatům). Ozbrojené a bezpečnostní složky jej pak používají například ke zvládání demonstrací.


Použití pepřového spreje

Obvykle má pepřový sprej podobu aerosolového rozprašovače s výstřikem ve formě proudu, mlhy, pěny nebo gelu. Objem sprejů určených pro osobní obranu se pohybuje od 15 ml do 100 ml. Na trhu jsou také pepřové spreje v podobě psacího pera, rtěnky nebo obranné spreje kombinované se svítilnou.

Rozdělení pepřových sprejů

Pepřové a obranné spreje se vyrábí v několika různých variantách, které se liší mírou efektivity a způsobem zacházení.

Dělíme je na:

Aerosol - mlha (FOG spreje)

Obranné spreje typu mlha mají kratší dosah, avšak dovedou zasáhnout větší prostor. Jeho využití je vhodné především při obranně z krátké vzdálenosti, cca na dosah ruky.

Tekutá střela (JET)

Jedná se o obranné spreje, které mají nejdelší dosah. Můžete tak útočníka zasáhnout ze vzdálenosti až 4 metrů, avšak u tohoto typu obranných sprejů je zapotřebí mířit přesněji, nežli například u sprejů typu FOG.

Pěna nebo gel

Tento typ obranných sprejů se vyznačuje vysokou efektivitou na krátké a střední vzdálenosti při obraně. Pěna či gel účinkují již při styku s pokožkou. Člověk většinou zareaguje tak, že chce pěnu/gel odstranit okamžitě s těla holýma rukama, čímž dojde k ještě intenzivnějšímu účinku.

 

Slzný plyn

Slzný plyn patří mezi mírnější obranné spreje. Dle složení může útočníkovi způsobit dočasné oslepnutí, pocit dušení nebo silný kašel v důsledku podráždění sliznic. Nevýhodou slzných plynů je skutečnost, že nemusí být účinné vůči osobám pod vlivem drog či osobám se sníženým prahem bolesti.

Slzné plyny není vhodné využívat v uzavřených prostorách, jelikož mohou účinkovat i na osobu, která je v pozici obránce.

Složení pepřového spreje
Jeho hlavní aktivní látkou je kapsaicin získávaný z paprik, například z čili papriček, podle kterých sprej získal název — říká se jim také kajenský pepř. Kapsaicin je smíchán s vodou pomocí emulgátoru, nejčastěji propylenglykolu. Zdroj: Wikipedia

Pozor: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí "Prodej od 18let". R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.


První pomoc:
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.

Pepřové a slzné spreje koupíte zde