Výrobce: _Ostatní

Pepřový sprej Walther Lady No1 OC JET 23ml

  • Kód výrobce: CO2.2019
  • Katalog. číslo: CO2.2019
  • Cena: 515 vč. DPH
  • DPH: 21%
  • Dostupnost: přibližně týden
Počet: ks

Walther LADY No1

Pepřový sprej ve tvaru rtěnky s účinnou látkou Oleoresin Capsicum 10%.

První pomoc při napadení útočníkem nebo agresivní zvěří.

JET (střela) - dosah až 3m.

Pepřový sprej (vysoce koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC) o objemu 23 ml.

Výstřik má charakter paprsku, po zasažení dostane útočník mnohem vyšší dávku než u mlhy.

Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 6-ti sekund.

Vyrobeno v Německu.

Sprej nelze opětovně plnit.


R-S věty:

Pozor: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí "Prodej od 18let". R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.


První pomoc:

S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.

Nový dotaz prodejci:

  • Povinné údaje jsou označeny tučným písmem.
  • Provozovatel je oprávněn nezveřejnit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem nebo jinak nevhodné.